Szukajmy w modlitwie tego,
co uważamy za niemożliwe
dla naszych własnych sił,
i trwajmy w duchu wiary

św. Rafał Kalinowski

Wigilia Paschalna

8 kwietnia 2023

Wielka Sobota jest dniem spoczynku Jezusa w grobie i adoracji Najświętszego Sakramentu. Wieczorne nabożeństwo podzielone jest na kilka części: obrzędu poświęcenia światła, liturgię Słowa, liturgię chrztu, oraz liturgię eucharystyczną. Każda z nich w tym dniu ma szczególną wymowę i symbolikę. Liturgia Słowa, która w Wielką Sobotę jest bardzo bogata, bowiem czytamy aż 8 fragmentów z Pisma Świętego – przypomina najważniejsze momenty z historii zbawienia.

 


Copyright © 2023