Szukajmy w modlitwie tego,
co uważamy za niemożliwe
dla naszych własnych sił,
i trwajmy w duchu wiary

św. Rafał Kalinowski

Wielka Sobota

16 kwietnia 2022

Wielka Sobota to dzień wyciszenia i oczekiwania na Zmartwychwstanie. Wigilia Paschalna, która sprawowana jest wieczorem, jest podzielona na cztery części. Liturgia światła, liturgia słowa, liturgia chrzcielna oraz liturgia eucharystyczna. Każda z nich ma swoją symbolikę, jest bardzo bogata w znaki symbolizujące przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia. Wszystko to ma uzmysławiać, że dokonała się Pascha.

 

Copyright © 2022