Szukajmy w modlitwie tego,
co uważamy za niemożliwe
dla naszych własnych sił,
i trwajmy w duchu wiary

św. Rafał Kalinowski

#ZostańWDomu i módl się nieustannie w łączności ze swoją parafią!

15 marca 2020

Copyright © 2020