Szukajmy w modlitwie tego,
co uważamy za niemożliwe
dla naszych własnych sił,
i trwajmy w duchu wiary

św. Rafał Kalinowski

O parafii

Księża pracujący obecnie:

 

 

m_plewniak Proboszcz parafii

ks. mgr Marek Dariusz Plewniak

ur. 18 V 1967 w Starachowicach

św. kapł. 30 V 1992 w Radomiu

od 2017 jako proboszcz

ks. prał. Józef Mieczysław Pawlik

ur. 27 II 1942 w Bronowie (Żarnów)

św. kapł. 4 VI 1966 w Sandomierzu

od 1982 do 2017 jako proboszcz

 ks. mgr Mateusz Czernik

ur. 8 I 1992 w Opocznie

św. kapł. 27 V 2017 w Radomiu

w parafii od lipca 2017

    ks. mgr Damian Wieruszewski

św. kapł. 2 VI 2012

w parafii od lipca 2019

 

 

 

Niektórzy księża dawniej pracujący w parafii:

    ks. mgr Krzysztof Wróbel

ur. 29 X 1984 w Radomiu

św. kapł. 30 V 2009 w Radomiu

w parafii od lipca 2015 do lipca 2019

    ks. mgr Władysław Mąkosa

ur. 30 I 1978 w Goryniu

św. kapł. 2002 w Radomiu

w parafii od 2010 do 2016

ks. mgr Arkadiusz Bieniek

ur. 8 X 1969 w Radomiu

św. kapł. 1995 w Radomiu

w parafii od 2016

ks. mgr Witold Gawlik

ur. 6 VII 1976 w Przysusze

św. kapł. 2002 w Radomiu

w parafii od 2010 do 2015

ks. mgr Grzegorz Walczak

ur. 8 IX 1969, św. kapł. 28 V 1994 w Radomiu

w parafii od 2006 do 2010.

ks. mgr Mariusz Morawski

ur. 8 XII 1975 w Radomiu, św. kapł. 2000 r. w Radomiu

w parafii od 2008 do 2010.

ks. mgr Jan Pękacz

ur. 7 VII 1965 w Końskich,

św. kapł. 25 V 1991 w Radomiu

ks. dr Paweł Wojciech Gogacz

ur. 13 VII 1972 w Zwoleniu

św. kapł. 1996 r. w Radomiu

ks. mgr Marek Maciążek

ur. 8 IV 1966

św. kapł. 30 V 1992 w Radomiu

ks. mgr Andrzej Kober

ur. 12 IX 1968 w Radomiu

św. kapł. 1997

ks. mgr Paweł Kończyk

ur. 7 IV 1968

św. kapł. 28 V 1994 w Radomiu

ks. mgr Andrzej Kuleta

ur. 10 III 1967 w Radoszycach

św. kapł. 1995 r. w Radomiu

ks. mgr Edward Stanisław Swat

ur. 2 III 1962 w Końskich

św. kapł. 28 V 1988 w Radomiu

ks. dr Andrzej Zdzisław Tuszyński

ur. 15 V 1964 w Lipsku

św. kapł. 5 VI 1993 w Radomiu

ks. mgr Szczepan Adam Barański

ur. 3 XI 1965 w Ożarowie

św. kapł. 25 V 1991 w Radomiu

ks. dr Ireneusz Jan Kosecki

ur. 25 III 1965 w Opocznie

św. kapł. 26 V 1990 w Radomiu

ks. Krzysztof Ćwiek

ur. 24 I 1959 w Olszowej Dąbrowie

św. kapł. 19 V 1984 w Radomiu

ks. Andrzej Stanisław Madej

ur. 8 V 1969 w Starachowicach

św. kapł. 19 V 1986 w Radomiu

ks. Jerzy Beksiński

Księża pochodzący z parafii:

    ks. mgr Jacek Wieczorek

ur. 23 IV 1965 w Radomiu

św. kapł. 30 V 1992 w Radomiu

ks. Zdzisław Edmund Bochniak

ur. 16 XI 1967 w Radomiu

św. kapł. 5 VI 1993 w Radomiu

ks. Rafał Kopacz

ur. 7 X 1969 w Radomiu

św. kapł. 1995 r. w Radomiu

ks. Mirosław Sochaj

ur. 20 XII 1968 w Radomiu

św. kapł. 1995 r. w Radomiu

ks. Mirosław Jakubiak

ur. 27 I 1972 w Radomiu

św. kapł. 2000 w Radomiu

ks. dr Grzegorz Potrzebowski

ur. 10 XI 1980 w Radomiu

św. kapł. 27 V 2006 w Radomiu

Copyright © 2020