Szukajmy w modlitwie tego,
co uważamy za niemożliwe
dla naszych własnych sił,
i trwajmy w duchu wiary

św. Rafał Kalinowski

Wielki Czwartek

18 kwietnia 2019

Dziś rozpoczął się najważniejszy czas w Kościele Katolickim – Triduum Paschalne. Jak powiedział ks. Mateusz w dzisiejszym kazaniu, te trzy dni to jedno wielkie święto, w których będziemy celebrować misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

W Wielki Czwartek w każdej parafii sprawowana jest tylko jedna msza – Msza Wieczerzy Pańskiej, upamiętniająca Ostatnią Wieczerzę, którą Jezus spożywał ze swoimi uczniami. Także wtedy w Wieczerniku zostały ustanowione sakramenty: Eucharystii i Kapłaństwa.

Na pamiątkę wydarzeń tamtej nocy po homilii nastąpił obrzęd umycia nóg 12 mężczyznom. Chrystus posługując tym niewolniczym gestem dał przykład wzajemnej służby i miłości.

Na zakończenie Najświętszy Sakrament w uroczystej procesji został przeniesiony do Ciemnicy, symbolizującej miejsce uwięzienia Jezusa.

 

Dziś w swoich modlitwach pamiętamy o kapłanach. W sposób szczególny dziękujemy Panu Bogu za tych, którzy posługują w naszej parafii. Słowami pieśni tak pięknie wyśpiewanej przez scholę składamy najserdeczniejsze życzenia:

Potrzeba, abyś dla ludzi był bożym kapłanem,
Rycerzem pokoju, nadziei ostoją, drogą w zagubieniu,
Pociechą w strapieniu.
Bądź znakiem Chrystusa, daj dłonie i usta Jemu.
Niech działa przez Ciebie, niech daje nam siebie w Eucharystii.
Pomóż Go pokochać, sens nadać życiu ziemskiemu.
Tak bardzo potrzeba żniwiarzy dla nieba dziś.

        

 

foto: P. Potrzebowski

Copyright © 2020