Szukajmy w modlitwie tego,
co uważamy za niemożliwe
dla naszych własnych sił,
i trwajmy w duchu wiary

św. Rafał Kalinowski

Wielka Sobota

21 kwietnia 2019

Wielka Sobota to dzień ciszy. Ciało Jezusa spoczywa w grobie. Przez cały dzień można było adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. To także dzień, w którym święciliśmy pokarmy.

Świętowanie tajemnicy Zmartwychwstania rozpoczęło się wieczorem. Przed kościołem przy ognisku nastąpiło poświęcenie ognia i Paschału.

Msza Wigilii Paschalnej rozpoczął uroczysty śpiew orędzia „Exultet”, który wychwala wspaniałość Bożego dzieła odkupienia świata – od grzechu Adama aż do zbawienia, które dokonało się w Chrystusie.

W Wielką Sobotę rozbudowana Liturgia Słowa przypomina, że Bóg nieustannie troszczy się o swój lud.

Kolejnym elementem Wigilii Paschalnej jest liturgia chrzcielna, nastąpiło poświęcenie wody oraz odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne.

 

 

Foto: P. Potrzebowski

 

 

 

Copyright © 2020